Logg på
a  a  a |  Om GiNT |  Kontakt oss |  WMS/WFS

Du er her:  Skip Navigation LinksGiNT - Katalog > Dok

DOK

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige og kvalitetssikrede geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og byggesaksarbeid.

KARTGRUNNLAG. Det offentlige kartgrunnlaget skal tilrettelegges for plan- og byggesaksarbeid. Utsnitt av arealplan.

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er beskrevet i plan- og bygningsloven §2-1 og tilhørende kart- og planforskrift. DOK er geografiske, autoritative data som er tilrettelagt som et egnet kunnskapsgrunnlag for behovene i plan- og bygningsloven.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet offentliggjorde 1. juli 2014 den første listen over geografiske data fra statlige etater som var kandidater til å inngå i DOK fra 1. januar 2015. Listen over kandidater vil bli revidert årlig. Når disse dataene oppfyller definerte krav og godkjennes, blir de offentliggjort av departementet i årlig liste over godkjente DOK-data. Det er Kartverket ved nasjonal geodatakoordinator som utfører kontroll av data og i praksis godkjenner data. Geonorge distribuerer både data og dokumentasjon til dataene via DOK-registeret. DOK-registeret viser til en hver tid status til DOK-dataene.